InCompany Training Verandercommunicatie

Een interactieve training

De InCompany training Verandercommunicatie:
* een of twee dagen
* Van 09.30 tot 16.30 uur
* Voorbereiding: ca. 2 uur
* Inclusief studiemateriaal
* Het CI-certificaat

Voor wie?

Training verandercommunicatie

De training verandercommunicatie gaat over communicatie als succesfactor bij veranderingen. Dat is zeker van belang voor communicatiemedewerkers en -managers. Maar ook HR-managers en -medewerkers en leden van het algemeen management hebben baat bij deze training. Enige basiskennis van het vakgebied communicatie is wel prettig bij deze training.

Programma

training verandercommunicatie: geen sprookjes

De eerste sessie staat vooral in het teken van positionering van communicatie en visie-ontwikkeling. Want gebrekkige communicatie is vaak de grootste oorzaak van weerstand en mislukking, naast de beoogde verandering zelf. En dat vergt inspanning en oog voor tweerichtingscommunicatie. Je onderzoekt de aard van de verandering die op stapel staat en je schat de impact ervan in bij verschillende stakeholders.

Je duikt diep in de veranderprincipes, acceptatie en weerstand bij medewerkers en externe doelgroepen. Verder komt de agendering van verandercommunicatie bij het management aan de orde.

Tijdens de tweede dag van de training verandercommunicatie gaat het om de uitwerking van communicatiestrategieën. Dit doen we aan de hand van eigen casuïstiek. Is dat niet voor handen? Dan gebruiken we realistische praktijksituaties. Stap voor stap werk je gedurende de dag een plan uit. Daarin kies je, onderbouwd met argumenten, voor een (of meer) strategie(ën). Die vertaal je ook naar daadwerkelijke acties.

Vraag informatie aan over de InCompanytraining ‘Verandercommunicatie’.


Foto’s: 1. Javier Allegue Barros; 2. Alex Alvarez via unsplash.com;