Training Verandercommunicatie

Een interactieve Online training

training

De training Verandercommunicatie:
* Drie middagen
* Voorjaar 2023
* Van 13.30 tot 17.00 uur
* Online (en uitnodigend)
* Voorbereiding: ca. 4 uur
* Inclusief studiemateriaal
* Het CI-certificaat

Kosten € 549,00 (excl. btw)

Voor wie?

Training verandercommunicatie

De training verandercommunicatie gaat over communicatie als succesfactor bij veranderingen. Dat is zeker van belang voor communicatiemedewerkers en -managers. Maar ook HR-managers en -medewerkers en leden van het algemeen management hebben baat bij deze training. Wél wordt verondersteld dat je als deelnemer basale kennis hebt van het vakgebied communicatie.

Programma

training verandercommunicatie: geen sprookjes

De eerste sessie staat vooral in het teken van positionering van communicatie en visie-ontwikkeling. Want gebrekkige communicatie is vaak de grootste oorzaak van weerstand en mislukking, naast de beoogde verandering zelf. En dat vergt inspanning en oog voor tweerichtingscommunicatie. Je onderzoekt de aard van de verandering die op stapel staat en je schat de impact ervan in bij verschillende stakeholders.

De tweede middag duik je diep in de veranderprincipes, acceptatie en weerstand bij medewerkers en externe doelgroepen. Verder komt de agendering van verandercommunicatie bij het management aan de orde.

Tijdens de derde sessie van de training verandercommunicatie gaat het om de uitwerking van communicatiestrategieën. Dit doen we aan de hand van eigen casuïstiek. Is dat niet voor handen? Dan gebruik je een of meer realistische praktijksituaties. Stap voor stap werk je gedurende de dag een plan uit. Daarin kies je, onderbouwd met argumenten, voor een (of meer) strategie(ën). Die vertaal je ook naar daadwerkelijke acties.

Aan de slag met veranderingen ? Inschrijven is mogelijk vanaf september 2021.


Foto’s: 1. Javier Allegue Barros; 2. Alex Alvarez via unsplash.com;